سرود پیروزی هر چه موانع سخت تر و جدی تر باشند، لذت تلاش و رسیدن به پیروزی بیشتر است. ◄ «لشکر توفیق همراه تواند، خیز اگر بر عزم تسخیر جهان ره میکنی ...» http://victoryhymn2.mihanblog.com 2020-04-07T08:36:49+01:00 text/html 2013-07-12T16:36:48+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی آرامش حضور http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/29 <div align="justify"><div align="justify"><div align="center"><font size="3"><font color="#3333FF"><img class="decoded" alt="آرامش حضور" src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/1319/3954330-b.jpg" width="90%"></font></font><br></div><font size="3"><font color="#3333FF"><br><br><br>✔ تا نهایت می گشاییم، روزی بال از این جهان</font></font><br><br><font size="3"><font color="#3333FF"><font size="3"><font color="#3333FF">✔ </font></font>ره می سپاریم به بهار از میان این خزان</font></font><br><br><font size="3"><font color="#3333FF"><font size="3"><font color="#3333FF">✔ </font></font>خواهی که برگردی به خون خواهی دل ویران؟</font></font><br><br><font size="3"><font color="#3333FF"><font size="3"><font color="#3333FF">✔ </font></font>تا توانی کن فغان از دست جور ظالمان</font></font><br></div><font size="3"><br><br><br><font size="2">[ <font color="#33CC00">سرود<br></font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF0000">پیروزی</font> ]<br><br><br><br></font></font><div align="center"><b>✔ امروز سالگرد قیام مشهدی ها علیه کشف حجاب رضاخانی بود</b><br></div></div> text/html 2013-07-10T03:08:37+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی قانون جاذبه! http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/28 <div align="justify"><font size="3">◄ <font color="#FF6600">جاذبه </font><font color="#CC0000">سیب </font><font color="#33CC00">آدم </font>را به <font color="#3366FF">زمین </font>زد<br><br>◄ و <font color="#FF6600">جاذبه </font><font color="#3366FF">زمین </font><font color="#CC0000">سیب </font>را،<br><br>◄ فرقی نمی کند!<br><br>◄ <font color="#999999">سقوط</font>، <font color="#6633FF">سرنوشت </font><font color="#00CCCC">دل </font>دادن به هر <font color="#FF6600">جاذبه </font>غیر از <font color="#CC33CC">خدا</font>ست ..<br><br>◄◄◄ به <font color="#FF6600">جاذبه </font>ای می اندیشم که <font color="#00CCCC">پرواز</font>م می دهد ..<br><br><br><br></font><div align="center"><font size="4"><b>&nbsp;<font color="#CC33CC">♥ الله ♥ </font></b></font><br></div><font size="3"><br><br><br></font><div align="center"><img alt="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/1319/3954371-b.jpg" src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/1319/3954371-b.jpg" width="90%"><br><br><br><br><font size="4"><b>&nbsp;<font color="#CC33CC">♥ الله ♥ </font></b></font><br><br><br><br><br><div align="justify"><font color="#FF99FF">التماس دعا ...</font><br></div></div></div> text/html 2013-02-02T08:31:06+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی وقتی عکس از فیلم قابل استناد تر می شود! (آیا میمون فضانورد به زمین بازگشته است!؟) http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/26 <font size="2">می توانید شرح کامل ماجرا را از <a href="http://www.cloob.com/profile/memoirs/one/username/mojtabar_nr/memid/4985285" target="_blank" title="">اینجا</a> و یا از ادامه مطلب بخوانید:<br><br></font><div align="center"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">♥&nbsp;&nbsp; 16 دقیقه طلایی&nbsp;&nbsp; ♥<br>♥ ما خواستیم و توانستیم ♥<br>جدیدترین گزارش ویدیویی از اعزام موفقیت آمیز اولین موجود زنده به فضا توسط&nbsp;دانشمندان جمهوری اسلامی ایران که در سایت "سازمان فضایی ایران" منتشر شده&nbsp;است و پایانی است بر تمامی شایعات</font></div><font size="2"><br></font><div align="center">[http://www.aparat.com/v/CK83W]<br><br>http://www.aparat.com/v/CK83W<br><br><br><a href="http://isna.ir/fa/news/91111710713" target="_blank" title=""><font size="2">پخش تصاویر لحظه به لحظه مأموریت میمون فضانورد و پایان ماجرای «خال گوشتی»!</font></a><br></div><font size="2"><br><br><div align="center"><img src="http://media.afsaran.ir/siFWZ6.jpg" alt="IranianSpaceMonkey" class="postImg"><br><br><br><font color="#FF0000"><b><font size="3">توضیح ضروری: احتمال مربوط بودن تصاویر اولیه به سال 2011 با فیلم اولیه ای که بر روی سایت اصلی قرار گرفت از بین رفت.</font></b></font><br><br><br><img src="http://media.afsaran.ir/six5w0_535.jpg" alt="embargo" class="postImg"><br></div><br><br>ولی فراموش نکنیم که در همین ایام، <font color="#FF0000">رژیم نامشروع صهیونیستی</font> به سوریه حمله هوایی کرد و شاید ...<br></font> text/html 2013-01-28T22:47:04+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی زندگی پیامبرانه - بخوان به نام گل سرخ http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/25 <div align="justify"><div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">بخوان به نام گل سرخ!</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آنک که ایوان کسری شکافت؛</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آتشکده فارس خاموشی گرفت؛</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دریاچه ساوه خشکید؛</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">خدایان چوبی و سنگی عرب به زیر افتادند؛</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2">ن</font>وری به آسمان شعله کشید که تا فرسنگ ها فراسوتر چشم ها را خیره کرد؛</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">موبدان خواب های آشفته دیدند ...</font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">و محمد زمزمه زندگی سرود.</font><br><br><br></div><div align="center"><font size="3"><img class="postImg" alt="حضرت محمد صلی الله علیه و آله" src="http://razieh61.persiangig.com/44865_NBLVZnJT%5B1%5D.jpg"></font><br></div><br><br><div align="center"><b></b><table style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;background-color:#ECF3F8;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="" cellpadding="1" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;"><div align="center"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2">بخوان به نام گل سرخ!</font></font><font size="2"><br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2">آنک که آسمان به خانه گِلین کوچک او رشک برد و سَروهای جهان نزد قامتش سجده آوردند.<br></font></font><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br></font></b></div></td></tr></tbody></table><br><br><div align="center"><a href="http://salsabilgraphic.persiangig.com/image/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%28%D8%B5%29.jpg" target="_blank"><img class="postImg" alt="حضرت محمد صلی الله علیه و آله" src="http://static.cloob.com//public/user_data/album_photo/2712/8133700-b.jpg"></a><br></div><br><br></div></div> text/html 2013-01-07T13:39:00+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی بازتاب رفتار ما http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/23 <div align="center"><font size="2"><font color="#3333FF"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذَ لِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَی‏ رَبِّهِم مَرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُم بِمَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ</font><font size="2"> </font><font color="#000000" size="1"><sup>(1)</sup></font></font></font><br><br><img src="http://media.afsaran.ir/siyMzM.jpg" alt="Quran قرآن" align="" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font size="2"><br></font><div align="center"><font color="#993399" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font size="2">و به (معبود) کسانی که غیر خدا را می‏ خوانند ناسزا نگویید که آنان نیز از روی جهل و دشمنی به خداوند ناسزا می‏ گویند.</font></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><br><font color="#993399">ما این گونه عمل هر امّتی را برایشان جلوه دادیم.</font><br><font color="#993399">سپس بازگشت آنان به‏ سوی پروردگارشان است،</font><br><font color="#993399">پس خداوند آنان را به آن چه می‏ کردند خبر می‏ دهد.</font></font></div> text/html 2012-12-29T04:40:58+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی ما هستیم http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/22 <div align="center">[http://www.aparat.com/v/vQ1A9]<br><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><strong>یک </strong><a href="http://www.afsaran.ir/link/163451" target="_blank" title="We Are">پویانمایی </a><strong>کوتاه درباره حوادث پس از انتخابات سال 1388</strong></font><br><br></div> text/html 2012-11-16T07:33:54+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی ثار الله http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/20 <div align="center"><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>╗</b></font><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>═</b></font><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>═</b></font><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>═</b></font></b></font><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>═</b></font></b></font>═══════</b></font><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>═</b></font></b></font><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>═</b></font></b></font></b></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#3333FF"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>═</b></font></b></font></b></font>════════════════════════════╔</b></font><br> <br></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#009900" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font size="2">السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین</font></font><font color="#009900"> (علیه السلام)</font><br> <br>◄ آگــاه باشـیم ►<br> <br>امام حــســــیــن (علیه السلام) را منتظرانش کشتند.<br> <br>اهل کــــوفه نبودن یعنی این که بدانیم:<br> <br>◄◄◄ تا '<b>حســـین</b>' نیامده، ولی امر '<b>مســلم</b>' است ►►►<br><br></font><br><a href="http://www.afsaran.ir/links/subject/313" target="_blank"><img class="postImg" src="http://media.afsaran.ir/siEBVr_535.jpg" alt="محرم، عاشورا" align="absmiddle" border="0" hspace="0" vspace="0" width="75%"></a><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> <br><b><br><br></b></font><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><span style="color: #ff00ff; font-size: large;"><strong>پاسخ به یک شبهه‌ی عاشورایی</strong></span></b></font><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #6600ff; font-size: large;"><strong> آیا امام حسین <span style="font-size: small;">علیه‌السلام</span> را منتظرانش کشتند؟ </strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"> </p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #0000ff; font-size: medium;"><strong>در دومین روز محرم برایم پیامک آمد: </strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #ff0000;">منتظران مهدی، به هوش باشید که </span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #ff0000;">امام حسین علیه‌السلام را منتظرانش کشتند!!!</span></strong></span></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><br></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><strong> اگر خوب دقت کنیم می‌یابیم که این مطلب شبیه چیزی است که معاندین و منکران اهل بیت <span style="font-size: small;">علیهم‌السلام</span> بیان می‌کنند. </strong></span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;"><strong>بعضی از <span style="color: #ff0000;">معاندین</span> <span style="color: #800000;"><span style="color: #000000;">می<strong>گویند</strong>،</span> ا</span><span style="color: #800000;">کثر مردم که در کربلا بودند و علیه امام حسین <span style="font-size: small;">علیه‌السلام</span> جنگیدند اهل کوفه بودند و کوفیان در آن زمان شیعه‌ی حضرت علی <span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-size: small;">علیه‌السلام</span></span></strong></span> بودند بنابرین قاتلان امام حسین <span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-size: small;">علیه‌السلام</span></span></strong></span> شیعه بودند!</span></strong></span></p><p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: medium;">برای&nbsp;روشن شدن مطلب لازم است چند موضوع را مورد بررسی قرار دهیم تا معلوم شود شیعه کیست و به چه کسانی لفظ شیعه اطلاق می‌شود، و مردمی که با امام جنگیدند از چه گروهی بودند.</span></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><br><br></b></font><font color="#3333FF" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b></b></font></div> text/html 2012-10-12T22:02:52+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی حضرت محمد (ص) رسول رحمت http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/19 <div align="center"><div align="justify"><div align="center"><b><font color="#999900" size="3">به نام حضرت دوست که هر چه دارم از اوست</font></b><br></div><div align="center"><br><div align="justify"><font color="#666600" size="3">نمی دانم!<br></font><font color="#666600" size="3"><font color="#666600" size="3">نمی دانم! </font>چرا دست و دلم نمی رود برای نوشتن!<br></font><font color="#666600" size="3"><font color="#666600" size="3">نمی دانم! </font>چرا دست و دلمان نمی رود برای نوشتن!<br><br></font></div></div></div></div> text/html 2012-08-13T17:29:43+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی از که آموختی؟! از بی ادبان! (مهدویت از نگاه عبرت) http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/15 <div align="justify"><font size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2">ویدئویی که خواهید دید، یکی از زیباترین سخنرانی های استاد رائفی پور می باشد که با تصاویر و کلیپ&nbsp;های متناسبی میکس و تدوین شده و توصیه می کنم که به هیچ وجه، دیدنش را از دست ندهید. <sup>1</sup></font></font><font color="teal"><b><br><br></b></font><div align="center"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-cLtfwJfUB5Y/UEOlhBcTdjI/AAAAAAAAELM/9XA4gt7NFFo/s640/Iman-sang+e+mozab.jpg" alt="حفظ ایمان در آخرالزمان از نگه داشتن سنگ گداخته در دست سخت تر است _ Keeping of the Faith in the Apocalypse is harder than keeping the Molten Rock in the Hand" align="bottom" border="0" vspace="0" width="90%" hspace="0"><br><br><div align="center"><br><table style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;background-color:#ECF3F8;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 100%;" align="center" cellpadding="5" cellspacing="1"><tbody><tr><td style="border:1px solid #FFFFFF; border-collapse: collapse;"><div align="center"><div align="justify"><font size="2"><b>نگهداشتن دین و ایمان </b><b>در آخرالزمان </b><b>مثل نگه داشتن ذغال گداخته در کف دست است</b><b>. <sup>2</sup></b></font><br></div><br><div align="justify"><font size="1">امام صادق (علیه السلام): "نگه داشتن ایمان در آخر الزمان، مثل نگه داشتن گوی آتشی در دست است."</font></div></div></td></tr></tbody></table><br></div></div></div> text/html 2012-07-28T16:51:42+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی تیربارچی http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/14 <font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;" lang="AR-SA">5 تا اسیر آوردند برای ترخیص از خط سوم، دهقانبه عربی پرسید: "با تیربار و چندین صندوق فشنگ چرا تسلیم شدید؟!"</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"></span></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span dir="LTR" style="line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"> </span></font></p><font size="2"></font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;" lang="AR-SA">افسر اسیر عراقی (شیعه ی اهل نجف که به قول خودش به زور به جنگ آورده شدهبوده) خندید و گفت فارسی بلدم .. </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;"><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></font></p><div align="center"><img class="postImg" src="http://www.shiaupload.ir/images/06392778361457871447.jpg" alt="تیربارچی"></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="3"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;"> </span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font size="2"><span style="line-height: 115%; font-family: &amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;;" lang="AR-SA">او گفت: همان طور که می دانید ما در موقعیتی نسبت به منطقه میان تنگقرار داشتیم که اگر هر نیرویی از شما قصد عبور داشت در تیررس ما بود و به راحتی شکارمی شد و مهمات مان هم کافی بود، ولی ...</span></font><br>&nbsp; <font size="3"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;" lang="AR-SA"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;"></span></font></p> text/html 2012-07-22T08:23:41+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی میانمار، نسل کشی مسلمانان در سکوت http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" align="center"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font color="#FF6600"><font color="#FF0000">هولوکاست </font><font color="#FF0000">میانمار </font>در پی فریادهای آتشین اژدهای بودا<br>2012</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="postImg" src="http://www.davidsanger.com/images/uri/9-340-22.handsonwall.y.jpg" alt="دراکو لاما _ Dracu lama">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <div align="justify"><font size="2"><a href="https://plus.google.com/108551811075711499995/posts" target="_blank" title="ازدهای بودا">این مرد در گوگل پلاس</a> پر طرفدار بوده و یک عده هم در حمایت از وی میگویند که چون در تبت زندگی می کند، کشتار مسلمانان میانمار توسط بودائیان ربطی به او نداشته و او قدرتی برای جلوگیری از این کشتار ندارد!</font><br><br><font size="3">آیا <font size="3">او</font> قدرت موضع گیری هم ندارد؟! و آیا اگر چنین بلایی را سر گروه اندکی از بودائیان می آوردند، به خارج از دین(!) خواندن تروریست ها اکتفا می کرد؟</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://media.afsaran.ir/siVhYv.jpg" alt="دالایی لاما، ازدهای بودا، و صلح" class="postImg"><br><br><font size="4"><a href="http://antisemitism.blogfa.com/post-92.aspx" target="_blank">اگر دلش را ندارید، نبینید ...</a></font><br><br><img class="postImg" alt="آنگ سان هیچی" src="http://www.irancartoon.ir/gallery/albums/album622/Mohammad_Kargar_Iran_1.jpg"><br><br><a href="http://antisemitism.blogfa.com/post-92.aspx" target="_blank"><img class="postImg" src="http://farazahmed.com/wp-content/uploads/2012/07/602535_335682046513473_517563933_n.jpg" alt="بودای صلح طلب، دین جهانی" style="filter: blur(3px); -webkit-filter: blur(3px); -moz-filter: blur(3px); -o-filter: blur(3px); -ms-filter: blur(3px);"></a><br></div> text/html 2012-02-22T15:42:40+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی من رای نمی دهم http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br><font size="5">بسم الله الرحمن الرحیم</font></span></font><br><div style="text-align: justify;"><br><div style=""><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">من رای نمی دهم</span> تا صدای <span style="font-weight: bold;">اعتراض</span> خود را به گوش مسئولین نظام، برسانم.<br><br></span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font style="font-weight: bold;" size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">من رای نمی دهم</span> چون تحمل مشکلات اقتصادی و تحریم ها را <span style="font-weight: bold;">ندارم</span> و حتی حاضر <span style="font-weight: bold;">نیستم</span> بیش از این برای انقلاب هزینه بدهم.</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">من رای نمی دهم </span>چون از <span style="font-weight: bold;">ریزش</span> های در حال رشد این انقلاب خواهم بود و از این پس، محکم و استوار پای آرمان هایم خواهم ایستاد ...</span></font><br><br><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-weight: bold;">من رای نمی دهم </span>چون ولایی و </span><span id="arzeshi"><a title="اصولا افرادی که از صبح تا شب در حال عرعر کردن هستند، طبیعی است که وقتی میخواهند بگویند ارزشی، طبق عادت بگویند عرزشی! اینها احتمالا ارباب را هم میگویند عرباب، ارتش را هم میگویند عرتش، ارزن را هم عرزن، و قس علی هذا!" target="" href="#عرزشی" style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;">عرزشی</a><span id="arzashiDef"> <font size="2">(اصولا افرادی که از صبح تا شب در حال عرعر کردن هستند، طبیعی است که وقتی میخواهند بگویند ارزشی، طبق عادت بگویند عرزشی! اینها احتمالا ارباب را هم میگویند عرباب، ارتش را هم میگویند عرتش، ارزن را هم عرزن، و قس علی هذا!)</font></span></span></font><font size="3"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"> نبوده ام و حالا <span style="font-weight: bold;">نیستم </span>و<span style="font-weight: bold;"> نخواهم بود.<br><br><font size="3"></font><br><br></span>سپیده دم سرود پیروزی خواندمان در مقابل تمام دیکتاتورها نزدیک است ان شاء الله ...<br><br></span></font></div></div></div><div id="Vote"><a href="http://victoryhymn.mihanblog.com/post/12" target="_blank" title="انتخاب بزرگ"><img src="http://s3.picofile.com/file/7565314187/Vote_Looser.jpg" alt="بازنده"><img class="top" src="http://s1.picofile.com/file/7565312896/Vote_Winner.jpg" alt="برنده"></a></div> text/html 2011-05-29T05:30:03+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی زن غربی را آزاد کنید http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center; "><font size="4"><span style="font-weight: bold;"><br></span></font><div style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 153);"><font style="color: rgb(51, 153, 153);" size="4"><span style="font-weight: bold;">نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا</span></font><br></div><br><br><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="3">دراروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هائی آغاز شد. نویسندگان و متفكران قرن17 و 18 افكار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری‏ و غیر قابل سلب بشر با پشتكار عجیبیدر میان مردم پخش كردند. ژان ژاك‏ روسو و ولتر و منتسكیو از این دسته از متفكران ونویسندگانند. اولین‏ نتیجه عملی كه از نشر افكار طرفداران حقوق طبیعی بشر حاصل شداین بود كه‏ در انگلستان یك كشمكش طولانی میان هیئت حاكمه و ملت بوجود آمد. ملت‏ موفقشد در سال 1688 میلادی پاره ای از حقوق اجتماعی و سیاسی خود را طبق‏ یك اعلام نامهحقوق پیشنهاد كنند و مسترد دارند (ترجمه تاریخ البرماله‏ جلد 4 صفحه 366).</font></div></div><p dir="RTL" style="text-align: justify; line-height: normal; "><font size="3"><span style="font-size: 12pt; font-family: &amp;quot;Tahoma&amp;quot;,&amp;quot;sans-serif&amp;quot;; " lang="FA">نتیجهعلمی بارز دیگر شیوع این افكار در جنگ های استقلال آمریكا علیه‏ انگلستان ظاهر شد.سیزده مستعمره انگلستان در آمریكای شمالی در اثر فشار و تحمیلات زیادی كه بر آنهاوارد می شد سر به طغیان و عصیان بلند كردند و بالاخره استقلال خویش را بدستآوردند.</span></font></p><br> text/html 2011-05-16T11:46:20+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی جانم فدای حضرت هادی (علیه السلام) http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/8 <p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2">«مَن کانَ علی بَیّنَة مِن رَبّه هانَت عَلَیهِ مَصائِبُ الدُّنیا وَ لَو قَرَضَ وَ نَشَر (امام هادی علیه السلام، تحف العقول ، ص ۵۱۱) – هر که بر طریق خداپرستی محکم و استوار باشد، مصائب دنیا بر وی سبک آید، گر چه تکه&nbsp;تکه شود.»</font></p><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><br></p><div align="center"><a href="http://azjensekhoda.com/?p=790" target="_blank"><img class="postImg" src="http://azjensekhoda.com/wp-content/uploads/2011/05/janamfadat.jpg" alt="جانم فدای حضرت هادی (ع)"></a></div><br><strong></strong><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2"><span style="color: rgb(64, 0, 0); "><strong><strong>امام هادی(علیه‌السلام) برای حفظ اتحاد جامعه، تفرقه‌افکنان را طرد و آنان را که دارای اندیشه‌های منحرف بودند، به جامعه معرفی می‌کرد.</strong></strong></span></font></p><p style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; text-align: justify;"><font size="2"><strong><strong>محمد بن عیسی می‌گوید: امام علی النقی (ع) درنامه‌ای به من نوشت: خدا "علی حسکه قمی" و "قاسم یقطینی" را لعنت کند! شیطان به نظر قاسم آمده و با القای سخنان فریبنده، او را مغرور کرده است.[1]</strong></strong></font></p><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">در این نامه امام هادی(علیه‌السلام) این دو عنصر تفرقه‌افکن را لعن وطرد کرد؛ زیرا آنها با ادعاهای غلوّ آمیز و سخنان گزافه، به دنبال ایجادتفرقه در میان شیعیان بودند. </font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">امام علی(علیه‌السلام)&nbsp; می‌فرماید:</font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">«اِیّاکُمْ وَ الفُرْقَه اَلا مَنْ دَعا اِلی هذا الشِعار فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ کاَنَ تَحتَ عَمامَتی هذِهِ؛[2] </font></p><div style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></div><p style="text-align: justify; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><font size="2">از پراکندگی و اختلاف بپرهیزید. آگاه باشید! هر گاه کسی مردم را بهتفرقه و جدایی و تکروی دعوت کند، او را بکشید؛ هر چند که زیر عمّامه منباشد».</font></p><br> text/html 2011-05-04T07:37:08+01:00 victoryhymn2.mihanblog.com سرود پیروزی یا زهرا (س) گفتیم و عشق آغاز شد! http://victoryhymn2.mihanblog.com/post/7 <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><br></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2">وقتی عید امسال و در بحبوحه نسل کشی مسلمانان میهمان لاله ها بودیم،انتظار نداشتیم که سردار بی سر و دلسوخته ی مادرمون زهرا (س) <a href="http://khate-tire.blogfa.com/post-11.aspx" target="_blank" title="">به استقبالمون بیاد</a></font><font size="2"> وما رو لایق پذیرایی بدونه ... <br></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> <a href="http://khate-tire.blogfa.com/post-11.aspx" target="_blank"><img class="postImg" src="http://www.setfa.net/images/yubz4286myalm8p6v2bw.jpg" alt="یا زهرا (س)"> </a> </p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><br></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2">حس وحالی که خیلی از همسفری هامون درکش کردن و حتی موقع تحویل سال</font><font size="2"> وقتی </font><font size="2"> در حال درد ودل با شهدا بودیم تو دلشون بوی عطر یاس رو حس کرده بودن...</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><br></font></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2">توفیقبزرگی بود تا سال جهاد اقتصادی رو با زمزمه یا زهرا (س) شروع کنیم و دومین تلنگرحرفایی بود که گفت بیایم با رمز <a href="http://antisemitism.blogfa.com/post-36.aspx" target="_blank">یا زهرا (س)</a></font><font size="2"> مبارزه جدی علیه نظام سرمایه داری روشروع کنیم و با افراط در نمادیابی وارد بازی دشمن نشیم ...</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"> کاری که بهترینهمخوانی رو با جهاد اونم از نوع اقتصادیش میتونه داشته باشه و ادامه راه خودسازی ودشمن شناسی رو هم در خودش نهفته داره ...</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2">و حالا </font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif" style="box-shadow:0 0 0 #FFFFFF;"><font size="2"> </font><font size="2"> ...</font></p><p dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "><font size="2"><br></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; "> <a href="http://cjfc.mihanblog.com/post/2404" target="_blank"> <img class="postImg" src="http://s1.picofile.com/file/7565354187/Post7_2.jpg" alt="یا زهرا (س)"> </a> </p><br>