او می گوید: "مهندسی معکوس شیعیان این است که ابتدا ولایت فقیه را خط بزنید و اگر ازمن می پرسید چگونه؟ می گویم در قانون اساسی... اگر توانستید ولایت فقیه را خط بزنید بلافاصلهپرنده ی شیعه افت می کند... چنینجامعه ای از درون فرو می ریزد بدون اینکه یک تیر شلیک کنید."


francis fukuyama   فرانسیس فوکویاما

فرانسیس فوکویاما، پژوهشگرژاپنی الاصل تبعه ی آمریکاست که به خاطر نوشتن کتابی با عنوان "پایان تاریخ وآخرین انسان" در سال 1992 مشهور شد.فوکویاما در سالهای پس از جنگ، به عنوان جامعه شناس هلندی و با روادید این کشوربه ایران آمد و در مدت هشت ماه اقامتش از نزدیک به تکمیل تحقیقاتش پرداخت. او در سال 1997 درکنفرانسی در اورشلیم اسرائیل گفت: شیعه پرنده ایست که افق پروازش بالاتر از نیروهای ماست. این پرنده دو بال دارد: یک بال سرخ که شهادت طلبی شیعه است و برگرفته از قیام عاشوراست و یک بال سبز که انتظار مهدی و عدالتخواهی است. همچنین شیعه بعد سومی هم دارد که اهمیتشبسیار است؛ شیعه زرهی به نام ولایت فقیه به تن دارد که قدرتش باآن دو چندان میشود. وی گفت:  درست است که در بین فرهنگ ها، فرهنگ اسلام و در بین مکاتب، شیعه غالب می شود، اما ما می خواهیم با اقدامات بزرگی، این معامله را به سوی خودمان تغییر دهیم.
فوکویاما سپس نظریه ای را با عنوان "میکروپولتیک و میکروفیزیک" ارائه می دهد، میکروپولتیک یعنی میل و انگیزه و میکروفیزیک یعنی قدرت. او می گوید: "برای پیروزی بر مردم یک کشور، باید انگیزه ی مردم را تغییر داد. اگرانگیزه ی مردم، که به عنوان یک فرهنگ شکل گرفته است، تغییر کند و به رفاه طلبی و تجملگرایی و اشرافی گری تبدیل شود، شما پیروز خواهید شد و گرنه مانند این است که آب درهاون می کوبید. این انگیزه ها هم تغییر نمی کند مگر اینکه ارکان قدرت یک قدرت برایتغییر دادن آن وارد صحنه شوند."


او می گوید: "مهندسی معکوس شیعیان این است که ابتدا ولایت فقیه را خط بزنید و اگر از من می پرسید چگونه؟ می گویم در قانون اساسی. اگرشوراینگهبان را که موجب بقای ولایت فقیه است، از طریق حمله به نظام استصوابی، از قانون اساسی حذف کنید، خودبه خود ولایت فقیه هم در یک رفراندوم زده می شود. اگر توانستید ولایت فقیه را بزنید بلافاصله پرنده ی شیعه افت می کند در گامبعد باید میل مردم را از شهادت طلبی به رفاه طلبی تغییر داد. آن وقت فناناپذیری و تهدید ناپذیری هم بهطریق اول از بین می رود. چنین جامعه ای از درون فرو می ریزد بدون اینکهیک تیر شلیک کنید".
حتما گوش کنید :    


http://www.alvadossadegh.com/alvadossadegh/MP3/raefi poor(emam mahdi).mp3


شاید این جمعه بیاید شاید / پرده از چهره گشاید شاید


نیا نیا گل نرگس، جهان که جای تو نیست

دو صد ترانه به لبها یکی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس که در زلال دلی

هزار آینه نقش و یکی ز خال تو نیست

نیا نیا گل نرگس به آسمان سوگند

قسم به نام و نهادت دلی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس ز رنجمان تو مکاه

کسی ز خلق و خلایق فدای راه تو نیست

نیا نیا گل نرگس بدان و آگه باش

که جای سجده گاه ما هنوز مال تو نیست

نیا نیا گل نرگس به مجلس ندبه

که ندبه، ندبه خرقه است، پایگاه تو نیست

نیا نیا گل نرگس دعای عهد کجاست

نه این نماز جماعت به اقتدای تو نیست

نیا نیا گل نرگس به جان تشنه عشق

دعا دعای ظهور است ولی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس سقیفه ها برپاست

ردای سبز خلافت ولی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس که چون علی تنها

به فجر صبح ظهورت کسی کنار تو نیست

نیا نیا گل نرگس تو را به خاک بقیع

که شهر ما نه محیای گام های تو نیست

نیا نیا گل نرگس به مادرت زهرا (س)

کسی برای شهادت به کربلای تو نیست

نیا نیا گل نرگس نیا به دعوت ما

هزار نامه کوفی یکی برای تو نیست

نیا نیا گل نرگس فدا شوی مولا

برای عصر عجیب که خواستار تو نیستشبهات ولایت فقیه:


1- ولایت مطلقه فقیه چیست؟

2-مشروعیت ولایت فقیه

3- آیا ولی فقیه با امام زمان در ارتباط است؟

4- انطباق دموکراسی با حکومت دینی

5- امکان انتقاد از ولایت فقیه

6- آیا اختیارات مطلق باعث فسادپذیری نمی شود؟

7- امکان عزل ولی فقیه

8- آیا در انتخاب ولی فقیه دور وجود ندارد؟

9- ولایت فقیه در قرآن و روایات

10-کشف یا انتخاب رهبر؟

11- ولی فقیه قبل از امام خمینی چه شخصی بودند ؟

12- استدلال فقهی ولایت فقیه

13- انتخاب جانشین برای ولی فقیه

14- گستره ولایت فقیه بر سایر ممالک

15- شرایط ولی فقیه

16- عدم پایبندی ایت الله منتظری به ولایت فقیه. چرا؟

17- ولایت فقیه، یک نظریه یا یک قطعیت؟

  18- جایگاه ولایت شیعی حق طلب

19- اعتقاد به ولایت فقیه اجبار شرعی است؟